Zakres usług

Lex & Tax

KLIENCI INDYWIDUALNI

tel./fax. (+48) 32 782-25-77
kom. +48 730022577
email : kancelaria@lex-tax.com.pl

Kancelaria Adwokacka i Doradztwa Podatkowego w Katowicach

Gwarantujemy osobom fizycznym profesjonalną pomoc prawną oraz doradztwo w sprawach z zakresu prawa cywilnego, karnego i podatkowego na najwyższym poziomie.

Nasze działania w zakresie pomocy prawnej obejmują sporządzanie wszelkiego rodzaju pism, wniosków, odwołań, pism procesowych, dokumentów oraz umów cywilnoprawnych, dochodzenie odszkodowań, sporządzanie opinii prawnych, prowadzenie procesów windykacyjnych. Służymy również pomocą, jeśli chodzi o reprezentowanie Klientów na podstawie pełnomocnictwa przed sądami powszechnymi we wszystkich instancjach, Sądem Najwyższym i innymi organami administracyjnymi oraz udział łącznie z Interesantem podczas istotnych dla niego spraw prawnych i negocjacji. Działania naszej Kancelarii Adwokackiej w Katowicach obejmują prawo rodzinne: prowadzenie spraw rozwodowych, o alimenty, o ustalenie kontaktu z małoletnim, o podział majątku wspólnego, zniesienie współwłasności i rozdzielność majątkową. Ponadto zajmujemy się wszelkiego rodzaju poczynaniami związanymi z działem spadku. Z zakresu prawa karnego prowadzimy sprawy związane z warunkowym, przedterminowym zwolnieniem, odroczeniem wykonania kary, przerwą w karze, tymczasowym aresztowaniem czy odbywaniem kary poza zakładem karnym czyli na tzw. dozorze elektronicznym.

LEX&TAX - oferujemy Państwu skuteczne usługi prawne w Katowicach.

Prawo cywilne:

 • prawo rodzinne, m.in. sprawy o rozwód, o alimenty, o uregulowanie kontaktów osobistych z małoletnim, o rozdzielność majątkową, o podział majątku wspólnego;
 • prawo spadkowe, m.in. sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, o dział spadku, o zachowek;
 • prawo rzeczowe, m.in. sprawy o zasiedzenie, o ustanowienie służebności, o zniesienie współwłasności, o rozgraniczenie;

Prawo karne:

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych przestępstwem;

Prawo podatkowe:

 • reprezentowanie klientów w postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, sądami administracyjnymi i NSA;
 • obrona klientów we wszystkich fazach postępowania karno-skarbowego;
 • występowanie z wnioskiem o uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego;

Lex & Tax

KLIENCI INSTYTUCJONALNI
PRZEDSIĘBIORCY

tel./fax. (+48) 32 782-25-77
kom. +48 730022577
email : kancelaria@lex-tax.com.pl

Kancelaria Adwokacka i Doradztwa Podatkowego w Katowicach

Oferujemy kompleksową obsługę przedsiębiorców, zarówno spółek prawa handlowego, jak i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz wszelkiego rodzaju instytucji.

Dzięki ciągłej praktyce i zdobyciu odpowiedniej wiedzy z zakresu przepisów prawa handlowego oraz innych aktów dotyczących podmiotów gospodarczych, udzielamy niezbędnego wsparcia prawnego proponując tym samym rozwiązania korzystne dla firmy. Klient biznesowy oczekując od nas pomocy może liczyć na nasz czynny udział prawny w jego sprawie. Zajmiemy się prowadzoną przez Klienta działalnością na każdym etapie: sporządzimy dokumenty, będziemy reprezentować Państwa przed innymi instytucjami, administracją czy sądem.

Wszystkie czynności, jakie prowadzimy dla Klienta biznesowego mają na celu usprawnić działania jego firmy pod kątem prawnym i podatkowym, zapewnić bezpieczeństwo podczas zawierania istotnych umów i kontraktów oraz znaleźć najlepsze rozwiązania w przypadku sytuacji spornych z kontrahentami i administracją.

Prawo podatkowe

 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców w postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, sądami administracyjnymi i NSA;
 • obrona klientów we wszystkich fazach postępowania karno-skarbowego;
 • występowanie z wnioskiem o uzyskanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowego;
 • optymalizacja podatkowa prowadzonej działalności.

Prawo gospodarcze:

 • reprezentowanie interesów przedsiębiorców we wszelkiego rodzaju sporach, m.in. o zapłatę, o ustalenie istnienia stosunku prawnego

Lex & Tax

DORADZTWO PODATKOWE

tel./fax. (+48) 32 782-25-77
kom. +48 730022577
email : kancelaria@lex-tax.com.pl

LEX&TAX –Doradztwo Podatkowe Katowice.

Prócz usług adwokackich zajmujemy się również doradztwem podatkowym – to czyni nas kompleksowo obsługującą Kancelarią w Katowicach. Nasza praca wymaga ciągłej kontroli przepisów prawa podatkowego, które mogą ulegać zmianie, dlatego gwarantujemy, że Klient korzystający z usług naszego doradcy podatkowego w Katowicach może być pewien, że wszystkie prowadzone czynności są zgodne z obecnie funkcjonującym stanem prawnym. Gwarantujemy prowadzenie spraw podatkowych z najwyższą dbałością o dobro Państwa finansów. Oferowane przez naszą Kancelarię usługi wyręczą Państwa z często czasochłonnych obowiązków.

Nasz doradca podatkowy udzieli niezbędnych informacji na temat ponoszonych kosztów i obowiązków związanych z przekształceniem firmy, rejestracją spółki czy założeniem innej formy działalności gospodarczej, a ponadto zaproponuje korzystną dla firmy optymalizację podatkową będącą jedną z istotnych działań finansowych każdego przedsiębiorcy. Zajmujemy się również sprawami dotyczącymi cen transferowych, nieujawnionych źródeł dochodów czy odpowiedzialności osób trzecich za zobowiązania podatkowe.

Zachęcamy do skorzystania ze świadczonych usług.

Usługi z zakresu doradztwa podatkowego jakie oferujemy to:

 • profesjonalne porady i konsultacje podatkowe dla osób fizycznych, firm, korporacji i innych;
 • doradztwo finansowo-podatkowe mające na celu minimalizację obciążeń podatkowych dla Klienta;
 • pomoc w sporządzaniu umów, kontraktów, wniosków i innych istotnych dokumentów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej pod względem prawa podatkowego;
 • kompleksową pomoc podczas zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej, spółek cywilnych, spółek z o.o., przekształceniach czy likwidacji;
 • reprezentowanie spraw przedsiębiorców w postępowaniach wyjaśniających, postępowaniach podatkowych i kontrolnych przed Urzędami Skarbowymi, Izbami Skarbowymi, Urzędami Kontroli Skarbowej, sądami administracyjnymi i NSA;
 • obrona klientów we wszystkich fazach postępowania karno-skarbowego;

Oferujemy profesjonalne porady prawne
i porady podatkowe, audyt podatkowy,
optymalizacja podatkowa, ceny transferowe.